Obchodní podmínky

1. Poskytovaná služba
Provozovatel poskytuje ubytovací službu zákazníkovi, který si rezervuje ubytování  na webových stránkách
www.herolticka.cz v sekci REZERVACE.
Ubytovací služba má konkrétní datum příjezdu a odjezdu zákazníka, zákazníkovi iniciály a počet osob, které budou ubytování užívat.

2. Provozovatel
Provozovatelem ubytovacích služeb je:
Heroltická, s.r.o. Roubalova 16, 602 00 Brno IČO: 25579801


3. Zákazník
Zákazníkem je osoba, která rezervuje ubytování v Heroltické, s.r.o.  na webových stránkách www.herolticka.cz v sekci REZERVACE.


4. Popis ubytovacích jednotek
Popis ubytovacích jednotek ubytovacího zařízení je uveden na webových stránkách www.herolticka.cz v sekci UBYTOVÁNÍ.


5. Cena 

Cena za ubytovací služby je uvedena na webových stránkách www.herolticka.cz v sekci UBYTOVÁNÍ. Cenu lze také zjistit telefonicky, nebo pomocí emailu. Cena za ubytovací služby je vypočtena rezervačním systémem podle typu ubytování, počtu hostů, délky a termínu rezervace.

6. Platba a potvrzení rezervace

Rezervace je po potvrzení ze strany provozovatele pro zákazníka závazná.
Rezervaci provozovatel potvrdí emailem.
Zákazník hradí předem částku za ubytování ve výši stanovené provozovatelem pro daný typ a termín ubytování.
Cenu zákazník uhradí provozovateli přes online platební bránu při rezervaci.

Zákazník hradí před pobytem vratnou zálohu za ubytovací služby ve výši stanovené provozovatelem pro daný typ a termín ubytování.
Cenu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a. přes online platební bránu při rezervaci.
b. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 374052753/0300, vedený u společnosti ČSOB maximálně týden před pobytem.

Poskytovatelem platební brány je společnost:
ČSOB.
60200 Brno
email infolinka: helpdeskCEB@csob.cz

7. Zrušení rezervace
Provozovatel si vyhrazuje právo v případě extrémně nepříznivého počasí a podmínek zrušit rezervaci se 100% vrácení peněz.
Pro zrušení pobytu ze strany zákazníka platí storno podmínky uvedeny v tomto dokumentu, nebo na webových stránkách www.herolticka.cz v sekci
UBYTOVÁNÍ.

8. Storno podmínky
Storno podmínky:
Zrušení pobytu 0-7 dnů před nástupem: nebude vráceno nic.
Zrušení pobytu 8-14 dnů před nástupem: bude vráceno 50% z celkové ceny pobytu.
15-29 dnů před nástupem: bude vráceno 75% z celkové ceny pobytu.
Zrušení pobytu 30 dní a více před nástupem: bude vráceno 100% ceny pobytu – plná refundace.
Storno podmínky jsou také uvedeny na webových stránkách www.herolticka.cz v sekci UBYTOVÁNÍ.

9. Podmínky pobytu
– CHECK IN pro zákazníka je denně od 15 hod. V jiný čas pouze po předchozí
telefonické domluvě s provozovatelem.
– Zákazník se zavazuje předcházet vzniku škod, zejména chránit majetek provozovatele před poškozením. Zákazník odpovídá za veškeré škody způsobené provozovateli i osobám, které s ubytovaným službu v ubytovacím zařízení využívají.

– Porušuje-li zákazník i přes upozornění hrubě pravidla je provozovatel oprávněn zrušit pobyt s okamžitou účinností a bez nároku na refundaci zaplacené částky.

– Zákazník se zavazuje vrátit pokoj a  jeho veškeré vybavení a příslušenství po skončení pobytu bez poškození. CHECK OUT je do 10 hod. v den skončení pobytu.

10. Mimosoudní řešení sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem.